Expo Nieuws

#FakeImages ook bij u als reizende tentoonstelling?

#FakeImages ook bij u als reizende tentoonstelling?

De tentoonstelling #FakeImages loopt van 28 januari tot 7 december 2021 in de tentoonstellingruimte van Kazerne Dossin. De expo kan nadien ook integraal als reizende tentoonstelling worden ingeboekt door andere organisaties. Hieronder geven we al een kort overzicht. Contacteer ons gerust voor meer informatie!

Inhoud

De tentoonstelling #FakeImages focust enerzijds op de evolutie van de antisemitische beeldvorming doorheen de tijd. Kazerne Dossin maakte hiervoor een selectie uit omvangrijke collectie van de Belgische Holocaustoverlevende Arthur Langerman. Diens collectie wordt beheerd door het Arthur Langerman-archief voor het onderzoek van antisemitische iconografie (ALAVA) aan het Centrum voor antisemitismeonderzoek aan de Technische Universiteit Berlijn. Voor de opstelling in Kazerne Dossin werd gewerkt met originelen uit de ALAVA collectie.

#FakeImages legt in een tweede luik ook de mechanismen bloot die een grote impact hebben op onze hedendaagse denkbeelden. Vanuit vier interactieve en educatieve opstellingen worden vanuit actuele voorbeelden tijdloze mechanismen zoals stereotypen, vooroordelen, racisme, misleiding en humor doorprikt.

Ontwikkeling

Voortbouwend op de expo “Dessins assassins” uit het Mémorial van Caen en in samenwerking met internationale experten, werd de tentoonstelling in eigen beheer ontwikkeld door Kazerne Dossin, onder leiding van Dr. Veerle Vanden Daelen – adjunct-directeur en coördinator collecties en onderzoek bij Kazerne Dossin – en Dr. Laurence Schram – senior onderzoeker bij Kazerne Dossin.

Onderdelen

De tentoonstelling is zo opgebouwd dat ze makkelijk kan reizen en opgesteld kan worden in verschillende ruimtes en settings.

De standaardopstelling is ongeveer 300 m2 en bevat de volgende luiken:

 • Introtekst en campagnebeeld
 • “Fake or real?”-doorgangssas
 • Zes historische luiken
  • Diversiteit Joods leven
  • Arthur Langerman en zijn collectie
  • Introductie antisemitisme en historische tijdslijn met vitrinekasten antisemitische boeken en voorwerpen
  • 1886-1920 – Een nieuwe antisemitische beeldtaal
  • 1920-1939 – Het antisemitische beeld op weg naar de macht
  • 1939-1945 – Het antisemitische beeld verandert
 • Vier educatieve en interactieve luiken met actualisatie en mechanismeduiding
  • De wereld in zwart en wit
  • Ik ben geen racist maar…
  • De kracht van misleiding
  • Het was maar om te lachen
 • Zelfevaluatietool
 • Bijhorende website met achtergrondinformatie en praktische tentoonstellingsinformatie: fakeimages.be

De standaardopstelling is uitgevoerd in Nederlands, Frans en Engels. Deze kan uitgebreid worden met extra talen. We bieden tevens de mogelijkheid om kleine aanpassingen te doen zodat lokale voorbeelden toegevoegd kunnen worden.

Kazerne Dossin kan tevens ondersteuning bieden voor gidsenvorming, educatieve omkadering, aanvullende programmatie en literatuursuggesties voor museumshop.

Contact 

Voor informatie over prijs, beschikbaarheid, een virtuele rondleiding en alle andere vragen kan u contact opnemen met Veerle Vanden Daelen (veerle.vandendaelen@kazernedossin.eu).

De reizende tentoonstelling werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van: