Tijdloze mechanismen vandaag

Er bestaan ook vandaag een aantal mechanismen met een grote impact op onze denkbeelden en onze maatschappij. Die mechanismen zijn nauw verbonden met de historische antisemitische beeldvorming uit de Langerman-collectie. Ontdek hier deze tijdloze mechanismen die we in #FakeImages verder ontleden aan de hand van vier interactieve opstellingen.

Mechanismen nu

Stereotypen en vooroordelen

De wereld in zwart en wit

De wereld waarin we leven bruist van diversiteit. Verschillende nationaliteiten, culturen, levensbeschouwingen en politieke opvattingen maken de realiteit tot een boeiend maar complex kluwen. Ons menselijk brein houdt van duidelijkheid en structuur. Daarom ordenen we de werkelijkheid in eenvoudige categorieën: ‘man’, ‘vrouw’, ‘jong’, ‘oud’, ‘wit, ‘zwart’, ‘bruin’, ‘geel’. Elke groep roept bepaalde beelden op. Die beelden zijn veel eenzijdiger dan de genuanceerde werkelijkheid.

In #FakeImages ontdek je wat stereotypen zijn, hoe ze ons idee over mensen beïnvloeden en hoe ze kunnen leiden tot vooroordelen.

Mechanismen nu

Hoe reageer jij op

discriminatie en haatspraak?

Ik ben geen racist maar…

Iedereen denkt in stereotypen en heeft vooroordelen. Meestal bepalen ze ons gedrag. Het positieve of negatieve beeld dat we van een groep hebben, beïnvloedt hoe we omgaan met individuen. Stereotypen en vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie, haatspraak en haatmisdrijven. Mensen weren uit cafés of clubs, hen een job of appartement weigeren, haatberichten posten op sociale media of iemand fysiek en verbaal lastig vallen. We spreken van structurele discriminatie wanneer personen systematisch minder kansen krijgen op werk, huisvesting of in het onderwijs omdat ze tot een bepaalde minder invloedrijke groep behoren. In heel extreme gevallen zien we vormen van staatsdiscriminatie uitmonden in massageweld en zelfs in genocide. Op dit punt worden stereotypen en vooroordelen omgezet in haat, discriminatie en geweld.

#FakeImages leert je meer over racisme, antisemitisme, homofobie en islamofobie. Ontdek hoe jij kan reageren.

Mechanismen nu

De impact van

fake news en propaganda

De kracht van misleiding

Wij vormen ons wereldbeeld op basis van informatie. Die komt bijvoorbeeld uit verhalen, films, muziek, boeken of traditionele en sociale media. Deze bronnen zijn niet altijd even waarheidsgetrouw. Misleidende berichten bestaan in veel vormen; een journalist die zijn bronnen niet goed controleert, een reclamemaker die clicks wil bekomen of regelrecht nepnieuws. Hoe onderscheiden we wat echt is en wat niet? Waarom zijn we vatbaar voor valse informatie? En vooral: hoe kunnen we weerstaan aan de kracht van misleiding? Misleidende berichten komen voor in verschillende contexten. Denk aan propaganda, slechte journalistiek, nepnieuws, satirewebsites of complottheorieën. Elke context gebruikt gelijkaardige technieken. Als je die leert herkennen, word je alerter en minder makkelijk misleid.

#FakeImages verheldert je blik en maakt je bewust van deze vormen van misleiding.

Mechanismen nu

Grappen op de grens

HEt Was maar om te lachen

Mensen lachen graag. Maar over de definitie van humor bestaat weinig overeenstemming. Wat je zelf grappig vindt, hangt sterk af van je leeftijd, gender, sociale klasse en culturele of religieuze achtergrond. Er bestaan veel soorten humor: clowneske slapstick, fijne woordspelingen, bijtend sarcasme of spot. Humor en gevoelige onderwerpen gaan vaak hand in hand. Denk aan stereotiepe grappen over vrouwen of homo’s en spotten met misbruik of geloof. Juist het spelen met de grens van het toelaatbare vormt de essentie van humor. Maar waar ligt de grens? Mag je met alles lachen of zijn er taboes waarover je uit respect beter zwijgt? En waar begint bijvoorbeeld racisme en haatzaaierij?

#FakeImages verkent jouw grenzen tussen humor en iemand kwetsen.

Meer over de expo

#FAKEIMAGES