In het kader van #FakeImages organiseerde het Cultuurcentrum Mechelen samen met Kazerne Dossin in 2021 de concertreeks ‘Entartete Musik’. Deze reeks concerten, gecureerd door Piet Van Bockstal, stelde de muziek centraal die door het naziregime als ontaard en verderfelijk werd beschouwd. Vele componisten en muzikanten werden gedeporteerd, vonden de dood of ontvluchtten hun thuisland omwille van deze muziek.
Bij deze concertreeks hoorde ook een boek met verschillende bijdragen over het thema, een toelichting bij elk programma en een cd. Het boek kost 25 euro. Koop het boek hier of via de Museumshop van Kazerne Dossin (reservaties@kazernedossin.eu).

#FAKEIMAGES